top of page

PERIFERNI MODERNIZAM

DANI ARHITEKTURE KRAGUJEVAC 2019

12-14. SEPTEMBAR 2019.

U kontekstu velike izložbe u MoMA u Njujorku 2018. godine pod nazivom „Toward a Concrete Utopia. Architecture in Yugoslavia, 1948-1980“ i obnovljenog interesovanja za jugoslovenski modernizam u arhitekturi i urbanizmu, URBANIUM postavlja ovogodišnju temu manifestacije Dana arhitekture Kragujevac 2019 pod nazivom Periferni modernizam.

 

Periferno kao obodno i van centra, kao mesto do kojeg pokreti i pravci dolaze kroz određenu destilaciju i simplifikaciju ideja, skromnijih budžeta i kadrova koji su bili zaduženi za menjanje izgleda manjih gradova. Periferno nekad i kao provincijalno, ali sa pažljivim obzirom prema kontekstu mesta i neuvredljivo. Periferno kao jasna distinkcija između onoga što se dešavalo u većim administrativnim centrima Srbije i SFRJ i onoga što je ostalo da se dešava u manjim mestima.

 

Razumevajući razlike između centra i periferije, ovim danima se kroz određen set predavanja, razgovora, izložbi i projekcija napram postavljaju događaji (kao objekti, kao prostori, kao performansi) u nadi da se iznađu kako istovetnosti tako i razlike među njima kao osnove za dalja istraživanja, razmišljanja i delovanja.

 

URBANIUM tim poziva sve zainteresovane kolege, stručnjake i građane da od 12-14. septembra 2019. godine uzmu učešće u ovim danima kroz otvorenu diskusiju o onome što je bilo nekada, što je ostalo i kako nastaviti dalje promišljanje o ovom značajnom periodu za arhitekturu i urbanizam na ovim prostorima.

bottom of page