REZULTATI KONKURSA ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE PLAKATA MANIFESTACIJE

GALERIJA - RADOVI PRISTIGLI NA KONKURS ZA OBLIKOVANJE PLAKATA MANIFESTACIJE

Raspis konkursa se nalazi na ovom linku.

Žiri u sastavu:

1. Slobodan Štetić, predsednik žirija, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,
2. Vidan Papić, član žirija, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,
3. Aleksa Đurić, član žirija, arhitekta i predstavnik udruženja Urbanium
4. Petar Simović, član žirija, arhitekta i predstavnik udruženja Urba
nium

Tucaković Milica, I nagrada

Košanin Dušan, II nagrada

Tucaković Milica, III nagrada