top of page

IZLOŽBA 

„Retrospektiva arhitektonsko-urbanističkih konkursa u Kragujevcu - KARDIOGRAM“

00
02
01
07
04
03
05
06

Video prilog o izložbi "Kardiogram" 

prilog Radio televizija Kragujevca

03.05.2018. godine

Izložba „Retrospektiva arhitektonsko-urbanističkih konkursa u Kragujevcu - KARDIOGRAM“

Autori: Centar za istraživanje i održivi razvoj u arhitekturi i urbanizmu - Urbanium

Lokacija: Mali likovni salon, Narodni muzej Kragujevac

O izložbi

Razvoj gradova u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji se može posmatrati kroz više dimenzija, ali način na koji su se uvodili dodatni sadržaji poput javnih objekata, objekata od značaja, novih urbanističkih struktura radi kvalitetnijeg života građana, u istraživačkom smislu može da posluži analizi mikrokosmosa pojedinačnih gradova. Grad Kragujevac kao i svi slični gradovi u regionu, doživeo je nekoliko promena društveno-političkih uređenja u turbulentnom XX veku,a to je ostavilo tragove u urbanoj i arhitektonskoj strukturi grada.

KARDIOGRAM grafički predstavlja život i razvoj grada, poletne momente i periode stagnacije kroz instituciju arhitektonsko-urbanističkih konkursa u Kragujevcu. Arhitektonsko-urbanistički konkursi su najdemokratičniji način odabira najboljeg rešenja od mnoštva, a sprovođenje odnosno nesprovođenje istog, kao i realizacija odnosno nerealizacija, svedoče o razvoju ili krizi.

KARDIOGRAM – grafema koja treba da opiše impuls grada Kragujevca od početka XX veka do danas, nije valorizacija svakog pojedinačno realizovanog ili nerealizovanog konkursnog rešenja, već da kroz sočivo konkursa identifikuje i prikaže određene momente, grupiše ih i valorizuje na određen način – kao pojavu.

Autori duboko veruju da su konkursi način da grad ima pravilan razvoj, da se njegov identite razvija na način koji će svedočiti kako o trenutnom lokalnom momentu tako i globalnom. Taj identitet direktno utiče na kulturu, kulturu življenja, odnos ljudi prema gradu i obrnuto.

KARDIOGRAMOM u vidu plakata dužine 10 metara, detektovano je 35 impulsa različitih vrednosti koji šetaju od realizovanog do nerealizovanog segmenta. Ravna linija je takođe sastavni deo grafeme jer i ona govori o parčetu vremena u kojem su izostali konkursi (ekonomske krize, ratovi, menjanje društveno-političkih sistema, umiranje institucije konkursa). Autori su detektovali 5 vremenskih segmenata kroz koje su mogla da se učitaju određena stanja u kojima se nalazila institucija konkursa. KARDIOGRAM ima umetnički cilj da posmatrače navede na promišljanje grada kroz drugačiju prizmu. On može da posluži kao podloga za dalje istraživanje. KARDIOGRAMOM je samo zagrebana površina ali dovoljno da otkrije i navede na diskusiju kako bi se dijagnostikovala određena stanja grada.

Autori se zahvaljuju svim kolegama koje su izašle u susret kada je prikupljanje informacija u pitanju. Bez njihovog učešća i svedočenja ne bismo mogli da detektujemo brojne pozivne konkurse, konkurse organizovane od strane privatnog sektora, a takođe i javne konkurse koji su zbog svoje nerealizacije vremenom postali nevidljivi javnosti. Ovaj broj impulsa koji su dospeli na KARDIOGRAM najverovatnije nije konačan, tako da se autori ograđuju i obavezuju da grafemu kroz svaku novu informaciju dopune.

Izložba je realizovana i prvi put održana od 03-18.maja 2018. godine u sklopu manifestacije Dana arhitekture Kragujevac 2018 sa temom ISPOČETKA i predstavljala je uvod u diskusije koje su se vodile tokom samih dana od 10-13.maja 2018.godine.

fotografije: Neda Gavrilović i Jovan Vukomanović

bottom of page