top of page

IZLOŽBA PERIFERNI MODERNIZAM

Narodni muzej u Kragujevcu

12-19. SEPTEMBAR 2019.

Po ugledu na izložbu Fokus na modernizam autora Društva arhitekata Novog Sada i fotografa Relje Ivanića, URBANIUM pokušava da kroz izložbu Periferni modernizam sagleda modernističko nasleđe grada Kragujevca kroz fotografije i projektnu dokumentaciju markantnih objekata koji čine modernističku strukturu ovog grada. Shvatajući realnu arhitektonsku vrednost odabranih objekata, autori izložbe Periferni modernizam žele da osveste kod građana njihovu pojavnost, a takođe i da otpočnu drugačiji odnos prema ovom nasleđu. Cilj izložbe je da osim Kragujevca u budućnosti budu obuhvaćena i druga manja mesta sa svojim derivacijama jugoslovenskog modernizma.

ZVANICNI PAKAT Izlozba Fokus plus Perife
ZVANICNI PLAKAT DAKG19 No1 photo Relja I
ZVANICNI PLAKAT DAKG19 No2 photo Relja I
bottom of page