GALERIJA
Foto credits: Neda Gavrilović, Jovan Vukomanović (zvanični fotografi manifestacije DAKG18)

                     Ana Zorić, Miloš Kostić, Natalija Bogdanović
 

23
00
02
01
08
08a
09a
09
02b
02c
02a
06
05
03
02
04
04a
05a
03a
12a
13
12
13a
10
10a
11
11a
22
15a
15
14a
14
16
22a
18
17a
21
04
03
07
05
06