GALERIJA
Foto credits: Neda Gavrilović, Jovan Vukomanović (zvanični fotografi manifestacije DAKG18)

                     Ana Zorić, Miloš Kostić, Natalija Bogdanović