top of page

ŠTA NAM TEŠKO / FILUM 2022

PARALLEL REALITIES
_

Lokacija Donjeg pešačkog mosta (Lučni most br. 1) važnan je infrastrukturni prostor grada koji pruža mogućnost sagledavanja javnih prostori koji pripadaju starom, najužem, gradskom jezgru. Most je izvorno bio glavna poveznica leve i desne obale reke - Vojno-tehničkog zavoda, industrijskog kompleksa koji je bio katalizator razvoja grada i dvorskog kompleksa i čaršije. Vremenom njegova funkcija glavnog infrastruktirnog objekta se poništava izgradnjom kolskog mosta pored njega. Postaje jedna specifična vrsta javnog prostora čiju integraciju u iskustvu grada treba redefinisati. Na ovoj lokaciji realizovana je instalacija „Paralelne realnosti“ od strane studenata FILUM-a u okviru predmeta Efemerna arhitektura i Ekološka arhitektura pod mentorstvom Natalije Bogdanović, docenta i dr Bojane Pašajlić, docenta.

 

 

Instalacija „Paralelne realnosti“ realizovana je u školskoj 2022-23 godini kroz saradnju sa različitim NVO organizacijama kroz učešće na konkursu „Šta nam teško“. „Paralelne ralnosti“ projekat predstavlja intervenciju u javnom prostoru koja ima za cilj preispitivanje odnosa prema javnom prostoru i graditeljskom nasleđu. Intervencija podrazumeva instalaciju privremenog karaktera, kojom se građani ohrabruju da preispituju i utiču na izgled i funkcije javnih prostora. Intervencijama na transparentnoj foliji, crtežom ili na drugi način prolaznici i korisnici prostora iskazuju svoje poglede i razmišljanja o problemima i mogućim rešenjima za konkretnu lokaciju.

 

 

PARALELNE REALNOSTI
autori: Ognjen Pavlović, Natalija Čekerevac, Aleksandar Petrović, Strahinja Stojadinov
mentori: Natalija Bogdanović, Bojana Pašajlić
realizacija  kroz program "Šta nam teško"

_

Finalni plakat .jpg

Grad Kragujevac ima veliki kulturni i istorijski značaj, kao i potencijal javnih gradskih prostora koji nisu prepoznati i adekvatno korićeni od strane sugrađana. Ideja projekta je da se efemernim intervencijama kod stanovnika grada probudi svest i ideja da su to njihovi prostori, koje treba ponovo da prisvoje i o njima vode brigu. Prva lokacija u nizu odabranoj za realizaciju intervencije i pokretanje dijaloga sa građanima je pešački most sa koga se sagledava Milošev Venac, kulturno-istorijska celina od velikog značaja za grad. 

Svrha projekta je edukacija i podizanje svesti stanovništva o vrednostima javnih prostora grada Kragujevca. Intervencija podrazumeva instalaciju privremenog karaktera, kojom se građani ohrabruju da preispituju i utiču na izgled i funkcije javnih prostora. Intervencijama na transparentnoj foliji, crtežom ili na drugi način prolaznici i korisnici prostora iskazuju svoje poglede i razmišljanja o problemima i mogućim rešenjima za konkretnu lokaciju. Cilj projekta je da se preispita vizura, silueta, kapaciteti prostora kroz preklapanje “realnosti” - prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Kao početni okidač na foliji će se naći unapred iscrtani objekati koji su nekada uobličavali kompleks Miloševog Venca, u odnosu na njih i postojeće stanje korisnici su pozvani da reaguju kroz osmišljavanje zajedničke vizije grada.

Implementacija projekta odvijala se u 2 faze. U prvoj fazi su intervjuisani prolaznici i korisnici ove lokacije o njenom značaju za njih i za grad. Druga faza podrazumevla je realizaciju instalacije i pretakanje ankete u crteže. Ova faza zahtevala je implementaciju transparentnih folija na kojima su linjski iscrtane siluete delova konaka Miloševog Venca koji nisu sačuvani danas. Tako  prolaznici imaju mogućnost docrtavanja ostatka i popunjavanja folije po svom osećaju i želji. Na ovaj način se vršila i edukacija stanovnika, prolaznika i turista koji možda ne poznaju dovoljno važne istorijske činjenice o našem gradu, ali i aktiviralno građanstvo da više obrati pažnju na sagledavanje kulturne baštine, javnih prostora i njihovih vrednosti.

REALIZACIJA

_

bottom of page